Άρθρα | Παθολογία Λόγου

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;
Oι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το γραπτό και προφορικό λόγο, στην ικανότητα να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, ή συντονισμένες κινήσεις.
Επίσης, είναι δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα στη διατήρηση της προσοχής. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται πολύ νωρίτερα, όμως, γίνονται συνήθως αντιληπτές από το ίδιο το άτομο, αλλά και από το περιβάλλον του, στο σχολείο. Αν μάλιστα δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, το συνοδεύουν στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, δημιουργώντας του πολλά προβλήματα.

Έχει το παιδί μου Μαθησιακές Δυσκολίες;
«Έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρει, αν προσπαθήσει πιο σκληρά. Αλλά δεν προσπαθεί αρκετά!» «Αν έδινε περισσότερη προσοχή, θα μπορούσε να κάνει θαύματα!» «Αφού του εξηγήσω τι πρέπει να κάνει, απλά κάθεται και κοιτάει το βιβλίο του. Δεν έχει κανένα κίνητρο να κάνει τις ασκήσεις.»

Οι παραπάνω είναι μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποιούνται από γονείς και δασκάλους για τα παιδιά που δυσκολεύονται στη σχολική ζωή. Οι φράσεις από μόνες είναι ενδείξεις για την παρουσία Μαθησιακών Δυσκολιών στο παιδί και πρέπει να διερευνηθούν.
Ένας πιο εκτεταμένος κατάλογος συμπτωμάτων περιλαμβάνει τα εξής:

• Συμπεριφορά που διαφέρει από μέρα σε μέρα
• Μη αναμενόμενη/ακατάλληλη συμπεριφορά σε καθημερινές καταστάσεις (π..χ. κοινωνικές περιστάσεις)
• Υπερκινητικότητα, δεν μπορεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του σε κάτι για πολλή ώρα, εύκολα αποσπάται
• Μπορεί να λέει κάτι και να εννοεί κάτι άλλο
• Δυσκολεύεται να πειθαρχήσει
• Δεν προσαρμόζεται όταν απαιτείται αλλαγή
• Ανώριμη ομιλία
• Δεν ακούει και δεν θυμάται καλά
• Δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές
• Εύκολα ξεχνάει
• Έχει δυσκολία στο να οριοθετηθεί χρονικά και να ξεχωρίσει το αριστερό από το δεξί
• Έχει πρόβλημα στο να ονομάσει οικεία/γνώριμα πρόσωπα και πράγματα
• Έχει δυσκολία στο να προφέρει λέξεις
• Δυσκολεύεται στη γραφή
• Αντιστρέφει γράμματα ή τα βάζει σε λάθος θέση - π.χ. "θ" αντί "β", ε αντί 3, κ.λ.π
• Δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην ανάγνωση
• Δεν μπορεί να οργανώσει εύκολα τον χρόνο του και να συντονίσει τις ενέργειές του για την επίτευξη κάποιου στόχου
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει λέξεις ή έννοιες
• Έχει καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη
• Έχει καθυστερημένη (αδρά ή λεπτή) κινητική ανάπτυξη
• Παρορμητικότητα

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός παιδιού και προέρχονται από μια διαφορετικότητα στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει τη λήψη, την επεξεργασία και την επικοινωνία μιας πληροφορίας. Με απλά λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

Powered by CouchCMS