Πρόληψη κατά των Διαταραχών του Λόγου

Άρθρα | Παθολογία Λόγου

Πρόληψη κατά των Διαταραχών του Λόγου

Στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, η πρόληψη σημαίνει τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, επικοινωνίας και μάθησης. Για παράδειγμα, ένα παιδί που παρουσιάζει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του λόγου θα πρέπει να εξετασθεί και να αντιμετωπισθεί από τον ειδικό έγκαιρα. Έτσι θα αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να αναπτυχθούν εάν οι δυσκολίες συνεχιστούν.

Οι επιπτώσεις μιας καθυστέρησης στην ανάπτυξη του λόγου μπορεί να είναι σύνθετες και πολύπλευρες, για παράδειγμα, μπορεί να είναι γλωσσικές, μαθησιακές, κοινωνικές ή και συναισθηματικές. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να προλάβει αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Από την άλλη, μια φυσιολογική κατάσταση όπως είναι να μεγαλώνει ένα παιδί σε δίγλωσσο περιβάλλον μπορεί από μόνη της να μην είναι ‘πρόβλημα’, αλλά να οδηγεί σε δυσκολίες εάν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ευαισθητοποιημένοι για το πως να διαχειριστούν κάποιες σημαντικές πτυχές σε κατά τ΄ άλλα φυσιολογικές καταστάσεις.

Powered by CouchCMS