Άρθρα | Παθολογία Λόγου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η πρώιμη πρόληψη των διαταραχών τον λόγου και της επικοινωνίας γενικά, παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού. Συχνά, οι διαταραχές της ανάπτυξης του λόγου είναι οι πρώτες ενδείξεις για διαταραχές στη γενική ανάπτυξη του παιδιού.

Για να αναπτυχθεί σωστά ο λόγος ενός παιδιού θα πρέπει:

• Να έχει φυσιολογική ανατομική κατασκευή της στοματικής κοιλότητας.
• Να μην πάσχει από κάποιο σύνδρομο. Εκεί οπωσδήποτε θα χρειαστεί η παρέμβαση ειδικών.
• Να έχει κανονική - φυσιολογική ακοή.
• Να έρχεται σε επαφή με ακουστικά ερεθίσματα από την πρώτη μέρα της ζωή του.
• Να απευθύνεστε στο παιδί.
• Να διαβάζετε παραμυθάκια και να τον μαθαίνετε τραγουδάκια.
• Να ακούει σωστό λόγο, χωρίς παραλλαγές όπως «άτα» αντί βόλτα, «βου» αντί αυτοκίνητο, "παπά" αντί παπούτσια κ.α.
• Οι γονείς, και όλοι οι υπόλοιποι στο άμεσο περιβάλλον, θα πρέπει να μιλούν στα παιδιά με σαφές και μικρές προτάσεις, όχι αφύσικα. Έτσι θα δώσουν το σωστό παράδειγμα, αφού τα παιδιά έχουν έμφυτο τη μίμηση.
• Να έχουν εκφραστικότητα στη φωνή τούς. Έτσι το παιδί μαθαίνει πολύ πιο εύκολα τη σημασία των λέξεων.
• Να βάζουν τη κάθε καινούρια λέξη σε τρεις διαφορετικές μικρές προτάσεις. Οι πιθανότητες να τη μάθει και να μπορέσει αργότερα να την κάνει ανάκληση είναι πού μεγαλύτερες.
• Να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εκφραστεί το παιδί μόνο τον, χωρίς να το διακόπτουν, και χωρίς να μαντεύουν τι θα ήθελε να πει και να συμπληρώνουν την έκφρασή του. Μια από τις αιτίες του παιδικού τραβλισμού είναι αυτή. Είναι πολύ πιθανών να νιώσει άγχος πως δε Θα προλάβει να πει αυτά πού Θέλει και προσπαθώντας να τα πει πιο γρήγορα τραυλίζει.
• Δε λέμε στο παιδί "ηρέμησε, μη βιάζεσαι". Την ηρεμία την εξασφαλίζουμε με τη συμπεριφορά μας και με την ασφάλεια που του παρέχουμε, και όχι με λόγια.
• Να δείξουν οι γονείς πως έχουν καταλάβει αυτά πού θέλει να πει το παιδί τούς. Καλή ευκαιρία είναι να ξαναπεί και να διδάξει καινούριες λέξεις πού δε χρησιμοποίησε το παιδί. Έτσι μαθαίνει να νιώθει πώς έγινε κατανοητό και του αποδόθηκε η απαιτούμενη προσοχή.
• Σε περίπτωση πού οι γονείς δε θα το έχουν καταλάβει θα πρέπει να το παρακαλέσουν να επαναλάβει περιμένοντας το να ολοκληρώσει την προσπάθειά τον.
• Δεν πρέπει να λένε στα παιδιά τούς "πες το καλά". Αν μπορούσε θα τα έκανε.
• Να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν το παιδί μιλάει με ομαλή ροή και όταν Θα τύχει να τραυλίσει.
• Να έχουν προς όλα τα παιδιά στην οικογένεια ισότιμη συμπεριφορά.
• Βοηθήστε το από μικρό να αναπτύξει τη λεπτή κινητικότητα. Πρέπει να δουλεύει όσο γίνεται περισσότερο τα "ανυπάκουα" δάχτυλά του. Στα μικρότερα παιδιά τα ενσφηνωνόματα, παζλ... στα μεγαλύτερα το Ψαλίδι, το μολύβι (από 2 χρονών) μωσαϊκά, αργότερα να τυλίγει τα μανίκια ρούχων ή να κουμπώνει κουμπιά. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει με μανίκια ή κουμπιά αλλουνού, και όχι τα δικά ταυ πού φοράει.

Powered by CouchCMS